מקלחת חובה בכניסה לבריכה למה ואיך? האם ניתן ליישם?