רחצת פעוטות בבריכה הכללית האם מותר?

רחצת פעוטות בבריכה הכללית האם מותר?

מאת: דוד לבקוביץ

בריכת מלון גנים ים המלח

 

אני מבין מאד לליבה של אם צעירה המבקשת להעניק לבנה בן השלוש  הרגלי מים בבריכה הכללית, דבר שאני עשיתי עם ילדיי שלמדו לשחות בגיל צעיר מאד עם כל המשמעות הנובעת מכך לבטיחותם.

אלא שראוי להדגיש מספר  דברים לגבי נושא זה בהיבטים החוקיים כדלקמן:

  • הדרישות לתפעול בטיחותי של בריכות שחייה טעונות רישוי עסק ("ציבוריות") מעוגנות בעיקר  בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד – 2004 (להלן – "התקנות").

 

  • עפ"י התקנות הללו מסמכויות המציל  לצוות על מציל לצאת  מבריכת שחייה אם לדעתו הוא עלול לסכן את עצמו (סעיף 8 בתקנות). כלומר   זה נתון לשיקול דעתו של המציל.

 

  • עפ"י התקנות הללו הורי ילד שגילו עד 6 שנים, או מי שהילד נמצא תחת פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחייה (הדגשת הח"מ) לפי העניין. בתקנה זו (סעיף 12 ב') אף מצוי שהשגחה פרושה פיקוח מבוקר של קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מידית.  כלומר אין מניעה חוקית לרחצת פעוטות בבריכה הכללית כאשר הם נתונים בהשגחה כמפורט לעיל.

 

ראוי לציין בנוסף שפעוטות אשר אינם שולטים בצרכיהם ראוי שישהו בבריכת הפעוטות.   לא בכדי, קיימת  דרישה בתקנות התכנון והבנייה משנת 2008, להקים בריכת פעוטות  לצד הבריכה הכללית,  זאת לשם ההיבט התברואתי שציינתי, והן מההיבט הבטיחותי של עומק רדוד, מחד גיסא, ומניעת כניסת ילדים בוגרים העלולים להפריע לפעוטות, מאידך גיסא.

 

לאור האמור לעיל עולה כי שיקול הדעת לגבי רחצת פעוטות בבריכה הכללית נתונה למחזיקי הבריכות וראוי לציין שאין כללי התייחסות דומים ובחלקם אכן מתירים לפעוטות לשהות בבריכה הכללית לצד הוריהם. על כל פנים מומלץ  למחזיקי הבריכה, המבקשים לאסור רחצת פעוטות בבריכה הכללית, לקבוע זאת בתקנון הבריכה.

 

כמו כן ראוי לציין את הנושא המשפטי של מקרה טביעת פעוט  בבריכה כללית העלולה "לתרום" לאחריות מחזיקי הבריכה בתביעת נזיקין בהיבט של  אי עמידה, לכאורה, בחובת הזהירות של "האדם הסביר".

 

המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים
באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא
אישור בכתב מראש מ – ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ. נעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שבמאמר על דיוקם ועדכונם עד ליום
הפרסום. יחד עם זאת, ראוי להסתמך תמיד על מקורות הוראות כל דין המעודכנים