מקלחת חובה בכניסה לבריכה? למה ואיך

מקלחת חובה בכניסה לבריכה? למה ואיך

האם קיימת חובה של מקלחת בכניסה לשטח המים של בריכת השחייה

מאת:  דוד לבקוביץ

כללי

תקנות רבות מותקנות בישראל והחשוב הוא יישומן  בשטח, אלא שלעתים יש בהן  גזירה  ש"הציבור לא יכול  לעמוד בה", דבר היוצר זילות של החוק עם כל המשמעות הכרוכה בדבר.

דוגמה טובה לכך היא הדרישה לשימוש  במקלחות בכניסה לשטח המים,  שהיא  כמעט ואיננה מיושמת באף בריכה והשאלה היא מדוע?

חשיבות רחיצת הגוף ובמיוחד הרגלים,  לפני הכניסה למי הבריכה, איננה מצריכה הסברים מלומדים וכל בר-בי-רב יכול להבינם מבלי להיות מומחה גדול.  שימוש במקלחת הכניסה מונעת כניסת חומרים אורגניים ומזהמים אחרים  לבריכה שצורכים הרבה חומרי חיטוי,  וכן מונעים כניסת חיידקים פתוגניים כמו פסוידומונס אאירוגניזה שמתפתחים בסביבה לרבות בדשא.

סטטוטוריקה

הדרישה למקלחות בכניסה לשטח המים מעוגנות בשתי תקנות כמפורט להלן:

  • תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2) (חלק  כ"א – בריכות שחייה), התשס"ח 2008

21.1.3.4 כניסה מבוקרת לבריכת שחייה

(א) בריכת שחייה תגודר בגדר יציבה שגובהה 1.1 מטר שתותקן ככל האפשר בקצה השטח המחופה שסביב בריכת השחייה כאמור בסעיף 21.1.2.12 , באופן ש-

(1) תתאפשר כניסת אנשים מבוקרת רק בצדה הרדוד של בריכת השחייה, ויציאת בני אדם בלא הפרעה ממקומות אחרים בגדר שיועדו רק לשם כך;

(2) השטח המחופה כאמור יאפשר שליטה ופיקוח יעילים לבעלי התפקידים בבריכת השחייה, ויישאר פנוי למעבר ושהייה של אנשים, לרבות אדם המתנייד בכיסא גלגלים.

21.1.5.2 שטיפת מתרחצים

(א) בכל פתח כניסה שבגדר או באמצעי האמורים בפרט 21.1.3.4 , יותקנו אמצעי שטיפה כמפורט להלן; אמצעי שטיפה אלה יותקנו באופן שלא יהוו מכשול למעבר לנכנס לבריכה לרבות אדם עם מוגבלות:

(1) מיתקן שיבטיח שכל אדם הנכנס יישטף לפני כניסתו, ובכלל זה אמצעי לשטיפת רגליים; המים במיתקן זה יזרמו ברציפות או באמצעות בקרה אלקטרונית שתפעיל את המיתקן בעת מעבר אדם;

(2) בצדי המיתקן האמור בפסקה ( 1) יותקנו אמצעים שימנעו את פיזור המים לסביבה.

(ב) מי השטיפה מהמתקן האמור בפרט משנה (א) יפונו לביוב.

  • תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), התשנ"ד – 1994
  1. מקלחת

(א) בכניסה לשטח המגודר, תותקן מקלחת לשימוש המתרחצים.

(ב) המקלחת תכלול ברז לשטיפת רגליים ורשאי המנהל לדרוש סידורים להפעלה אוטומטית של הברז.

(ג) ניקוז המקלחת יהיה מחובר למערכת הביוב.

פתרונות  אפשריים

אם כה חשוב מקלחת לפני הכניסה לבריכה מדוע השימוש בה  כה מוגבל ? ? ?

כי  מדובר בחיסכון במים !!!.

מקלחת כניסה בפארק המים נחשונית

הדרישה בתקנות שמי  מקלחות הכניסה יוזרמו לביוב יוצרת בזבוז מים רב עם משמעויות כלכליות כבדות משקל לבריכות,  שממילא נאנקות תחת עומס של הוצאות רבות.

הפתרון המתבקש הוא שמי המקלחת יוזרמו לסחרור כדי שיעברו סינון וחיטוי, ולבטל את הדרישה בתקנות בדבר הזרמתם לביוב.

הסידור בבריכה בליון היא שקיימת אמבט רגליים גדול ורדוד עם ריכוז כלור מוגבר, כך שהמתרחצים מכניסים מינימום של זיהום לבריכת השחיה. כמו כן ראוי לציין שבארצות רבות יש חובה להתקלח היטב עם מים וסבון במקלחות לפני שלובשים את בגד הים.

 

מעבר כניסה  לבריכה בליון

פתרונות אחרים בוודאי שניתן להציע אולם כאן קצרה היריעה,  ומשוכנעים אנו שניתן בהחלט למצוא פתרונות יצירתיים לכך שיאפשרו  תנאים תברואתיים נאותים יותר תוך כדי חיסכון במים.

 

 

המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים
באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא
אישור בכתב מראש מ – ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ. נעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שבמאמר על דיוקם ועדכונם עד ליום
הפרסום. יחד עם זאת, ראוי להסתמך תמיד על מקורות הוראות כל דין המעודכנים