"טיפקס" – עיתון פקס לניהול בריכות שחייה

חברים נכבדים.,
עיתון הפקס הפסיק להיות מופץ בשלהי 2008 עקב כניסת חוק "הזבל" שאסרה הפצת חומר פרסומי ומקצועי, בין השאר באמצעות פקסים, ללא קבלת אישור מהנמענים. המערכת החליטה להשאיר את החומר המערכתי של העיתונים שיצאו מאחר שמכילים חומר מקצועי רב-ערך הרלוונטי גם לימים אלה שממנו ניתן ללמוד רבות ולהתמקצע בתחום הניהולי והתפעולי של בריכות השחייה.

גליון 20 – 28/10/08
גיליון זה עומד בסימן סיום עונת הרחצה הרשמית – יום ג´ 28/10/08 כ"ט בתשרי תשס"ט.
עונת הרחצה האחרונה בבריכות השחייה, כמו אשתקד, אופיינה במחסור במצילים ומפעילי בריכות שחייה ולכן מערכת "בסגנון חופשי" נרתמה למציאת פתרון מסוים באמצעות קידום ההכרה בעבודות הקשורות להפעלת בריכות והצלה "כעבודה מועדפת", על מנת לעודד בוגרי צבא לעסוק בענף.
גם השנה אירעו מספר אירועים של הרעלות כלור אם כי בהיקף קטן משנים קודמות. מקרה בולט שחוזר על עצמו כמעט מידי שנה הוא טעות של ספק כלור שהחדיר כלול למיכל של חומצה והתוצאה הייתה של ריאקציה כימית שיצרה ריחוף של ענן גז כלור שממנו נפגעו מספר אנשים.
לגבי מקרי טביעה – עפ"י נתוני מערכת "בסגנון חופשי" אופיינה שנת הרחצה החולפת בריבוי מקרי טביעה למוות בחופי הרחצה. 43 איש לעומת 33 איש בשנת 2006, 35 איש בשנת 2005 ו- 38 איש בשנת 2004. הגיל הממוצע של הטובעים בחופי הרחצה היה בסביבות גיל ה- 40. רובם המכריע של המקרים אירעו במקומות רחצה שאינם מוכרזים או לאחר שעות הרחצה. בבריכות השחייה אירעו השנה שני מקרי טביעה למוות לעומת שלושה מקרים אשתקד. פעוטה בת שנתיים טבעה בקאנטרי קלאב בעכו וילד בן חמש בפארק מים במרכז הארץ.
הצונאמי הכלכלי בעולם עלול להגיע גם לישראל ולהשפיע בין שאר על ענף אתרי הרחצה. בקונגרס שמארגנת מערכת בסגנון חופשי בשיתוף עם קבוצת שטיר 2009 FreeStyle congress יושם דגש, בין השאר, על סמינריונים להערכות בניהול אתרי רחצה ונופש בעידן של אי וודאות ומשבר כלכלי.
בגיליון זה נרחיב מעט על סוגיות העולות מתקנות חדשות שפורסמו לאחרונה כגון האם יש לרכוש דיפברילטור כבר עתה או שמומלץ להמתין להתקנת תקנות מפורטות יותר, האם מותר למציל להגיש עזרה ראשונה והאם ניתן למחזר את המים של מקלחות הכניסה לבריכה. כמו כן מובאים בגיליון זה טיפים להערכות נכונה של בריכות שחייה עונתיות שסגרו את שעריהן לקראת החורף.

גליון 19 – 22/09/2008
שנה טובה.משבר המשכנתאות בארה"ב, התמוטטות בנקים להשקעות שם והירידות החדות בבורסות בעולם, מצביעים על מגמה של כניסה למצב כלכלי לא יציב עם צמיחה מועטה. מצב זה ישפיע בוודאות על הרווחיות של ענף בריכות השחייה ומקומות הרחצה. אנו נפעל לקדם סימפוזיונים ופורומים בנושא זה עם הדרגים של חברי ההנהלה והמנכ"לים של מקומות הרחצה, על מנת לנסות ולהיערך, ככל שניתן, למצב של אי וודאות ומשבר כלכלי צפוי.
השנה החולפת, כמו אשתקד, אופיינה בעיקר במחסור במצילים ומפעילי בריכות שחייה. הערכתי היא, כפי שציינתי בעבר, שתופעה זו נובעת משיפור בכלכלה הישראלית שיצרה כוחות שוק של גידול בהיצע של מקומות עבודה, הגורמים לכך שמצילים ומפעילים רבים העדיפו מקורות תעסוקה אחרים, עם הכנסה גבוהה יותר ועם פחות אחריות לחיי אדם. בניסיון לפתור בעיה זו, מערכת "בסגנון חופשי" מנסה לקדם, בשיתוף עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, הכרה בעבודות הקשורות להפעלת בריכות והצלה "כעבודה מועדפת", על מנת לעודד בוגרי צבא לעסוק בענף.
בגיליון זה נרחיב מעט בנושא התקנות החדשות לתכנון ובניה של בריכות שחייה שמסדירים, יחד עם התקנות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), את ההפרדה התקינה בין משרדי הממשלה השונים לפי התמחותם וייעודם המקצועי, כך שמשרד הפנים יעסוק בתכנון ובניה, משרד הבריאות יפקח על תנאי תברואה נאותים, הרשויות המקומיות על הבטיחות, וכך הלאה לגבי שאר המשרדים. כמו כן, נסקור את החשיבות של הכלור ונצביע גם על חסרונותיו המחייבים התייחסות של מפעילי בריכות השחייה.

גליון 18 – 08/08/2008
גיליון זה מוקדש לפתיחת אולימפיאדת בייג´ין עם איחולי הצלחה רבה לספורטאינו שם . צוות מערכת
"בסגנון חופשי" ואני משתתפים באבלו של השחיין אלון מנדל על מות אביו קוסטה מנדל ז"ל, מעריכים מאד את החלטתו של אלון להמשיך על אף הכל בתחרות ומחזקים את ידו בשעה כה קשה עבורו. ובישראל, עונת הרחצה בבריכות השחייה בעיצומה. עד כה אירעו מספר טביעות שאחת מהן הסתיימה, לצערנו , במוות . נת אר בגיל יון ז ה בקצרה את המקרה ו המסקנה הבולטת ממנו לג בי כלל י הזהירות הנדרשים ממלוויהם של פעוטות וילדים בבריכה.

גליון 17 – 05/06/08
עונת הרחצה בחופי הים נפתחה לא מכבר ב- 142 חופי רחצה המוכרזים לרחצה.
חג השבועות, הבא עלינו לטובה, מסמן לרבים מאיתנו גם את פתיחת עונת הרחצה בבריכות שחייה. בישראל נכון להיום כ- 1,400 בריכות שחייה "ציבוריות", הטעונותרישוי עסק עפ"י צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה וכ- 14,000 בריכות שחייה "פרטיות" שאינן טעונות רישוי (רובן בבתים פרטיים).

גליון 16 – 03/04/08
גיליון זה עומד בסימן של חג האביב וההכנות לקראת עונת הרחצה תשס"ח שבפתח. גם השנה כנראה נצפה מחסור במצילים ומפעילים וכבר עתה מורגש מחסור זה. אנו במערכת "בסגנון חופשי" נשתדל לסייע ככל שניתן לפונים אלינו בהפניית בוגרי הקורסים שלנו, אולם למותר לציין שהפתרון צריך להיות מבני, אם באמצעות קביעת עבודת הצלה ומפעילים "כעבודה מועדפת", על מנת לעודד בוגרי צבא לעסוק בענף, ואם באמצעות העלאת השכר, ככל שניתן.

גיליון 15 – 11/09/2007
בגליון זה דנים בתופעת המחסור במצילים ובמפעילי בריכות שחייה. בשנת הרחצה האחרונה טבעו למוות 3 איש בבריכות שחייה ו- 30 איש בחופי הרחצה. אירעו 3 מקרי הרעלות כלור כתוצאה מחדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים. אנו דנים בגליון בפסק דין המדגיש את הצורך במניעת כניסת אנשים לבריכה לאחר סגירתה ו/או כאשר שירותי ההצלה אינם פועלים.

גיליון 14 – 03/08/2007
עונת הרחצה בעיצומה ונראה שהיא מתנהלת כסדרה מבחינה בטיחותית ותפעולית. עדיין קיימות קריאות מצוקה מהנהלות בריכות שחייה על מחסור במצילים ומפעילי בריכות שחייה, תופעה הנובעת משיפור בכלכלה הישראלית שיוצרת ביקושים לעובדים, לעתים על חשבון העדפות של מצילים המעדיפים מקורות תעסוקה אחרים עם הכנסה גבוהה יותר ופחות סיכונים. הפתרונות לכך הם העלאת שכרם ע"י המעסיקים והכרת העיסוק של מצילים ומפעילי בריכות שחייה כעבודה מועדפת.
אנו דנים בגליון זה בפסק דין של טביעה למוות בבריכה שמנהליה והמציל לא עמדו בחובות חקוקות וחובות הזהירות וחוייבו כתוצאה בכך בסכום גבוה של נזיקין. כמו כן אנו דנים במספר דרישות חדשות של משרד הבריאות כגון רידוד בריכות (דרישה שאינה על בסיס חוקיו ושלא לצורך) וטיפול בלגיונלה.

גיליון 13 – 03/06/2007
עונת הרחצה רק החלה וכבר מגיעות אלינו למערכת יותר ויותר פניות של מצוקה מבריכות שחייה שעיקרן הן חוסר במצילים, במיוחד בבריכות עונתיות. הערכתי היא כי תופעה זו נובעת משיפור בכלכלה הישראלית שיצרה כוחות שוק של גידול בהיצע של מקומות עבודה הגורמים לכך שמצילים רבים מעדיפים מקורות תעסוקה אחרים, מכניסים יותר ועם פחות אחריות לחיי אדם. הפתרונות לכך הן כמו בכל כלכלה מודרנית, שיפור תנאי התעסוקה של המצילים כמו תנאי שכר ותנאים סוציאליים. אין ספק שהשוק משלם היום מחירים של התנערות ארוכת טווח ממקצוע ההצלה, שנחשב כתעסוקה זמנית ולא מקצוע רציני המכבד את המועסק בו.
דבר נוסף שאנו דנים בגיליון זה הוא החשיבות שבתרגום הוראות היצרן לעברית של ציוד וחומרים המסופקים בבריכות שחייה, דבר שלדעתי צריך להיות מוטל על היבואנים וספקי החומרים והציוד. אני אישית רואה חשיבות גדולה בכך, לעתים מעבר לדרישות של הכנסת עוד ציוד זה או אחר, וקורא למשרד הבריאות לאכוף תקנה זו על מנת שהתפעול יהיה נאמן להוראות היצרן, הן בטיחותית והן תפעולית.
בחרתי להציג בפניכם בגיליון זה כתב אישום נגד מנהלי ועובדי אתר מרחצאות המואשמים בגרימת מוות ברשלנות של שלושה ילדים ואת הסוגיה העולה מכך שקשה להגדיר מרחצאות בדיוק כבריכות שחייה, לא תברואתית ולא בטיחותית, ואת המסקנה הנדרשת מכך שיתכן ונדרש להסדיר תקנות מיוחדות להסדרת הרחצה באתרים מעין אלה.

גיליון 12 – 20/04/2007
ראשית, נאחל לקהל קוראינו ולכל אזרחי ישראל, יהודים ובני כל הדתות האחרות כאחד, חג עצמאות שמח, שלום ואחווה.
בישראל נכון להיום כ- 1,300 בריכות שחייה ציבוריות, כ- 12,500 בריכות שחייה פרטיות ו- 142 חופי רחצה המוכרזים לרחצה. בנוסף התפתח מאד ענף המרחצאות והספא שאותו ניתן בהחלט להכליל בענף אתרי הרחצה. מסתבר שענף אתרי הרחצה הולך ונהפך ליותר ויותר מרכזי בתחום שירותי תרבות הפנאי והוא משרת מידי שנה מאות אלפי איש מהארץ ומהעולם. אני משוכנע שהענף ימשיך ויתפתח וימשיך לשרת בעזרתכם ציבור רחב בנורמות מקצועיות גבוהות.
בחרתי להציג בפניכם בגיליון זה פסק דין שאומנם איננו תקדימי מכיוון שנקבע בבית משפט שלום אבל הוא בהחלט מנחה בבהירותו לגבי סוגיית האחריות האזרחית בעוולת רשלנות שבנזיקין, בעיה שכל מחזיק בריכה נתקל בה חדשות לבקרים.

גיליון 11 – 01/05/2006
בגיליון זה תמצאו פסק דין מעניין לגבי השאלה מהי בריכה טעונת רישוי, באדיבותה של עו"ד שושי יוסקוביץ, וכמו כן מספר הנחיות ומידע לקוראים כמענה לפניות שהגיעו לשולחן המערכת, כגון תוקף אישורי תאורת הלילה, איטום מרווחי אריחי הקרמיקה, אימון קטינים במכוני הכושר, נגישות נכים בבריכות שחייה, ועוד.

גיליון 10 – 03/02/2006
גיליון זה מתמקד באירועים שאירעו בשטח, בפסק דין מעניין שקבע פיצויים גבוהים לבחור בן 20 שנפגע בטביעה בעת היותו בן 3.5, ובמידע לגבי קורסים והשתלמויות המיועדים לתפעול נאות של בריכות שחייה.
חלק גדול מוקדש לנושא הרעלות כלור בבריכות שחייה, לאור הישנות המקרים. אני חייב לומר שקיימת אצלי תחושה שנושא החומרים הטיפול בחומרי מסוכנים בבריכות שחייה נופל מעט "בין הכיסאות". ולמה הכוונה. בעל היתר רעלים, שהוא למעשה הגורם שהוסמך על פי החוק לטפל בחומרים המסוכנים של בריכת השחייה, אינו בעל הכשרה מתאימה, כלל ועיקר, ולמעשה מי שמטפל בחומרים המסוכנים בדרך כלל הוא מפעיל הבריכה המוסמך, שלעתים קרובות אפילו אינו בעל היתר הרעלים. לכן אנצל במה זו לקרוא לשני משרדי ממשלה הנוגעים בדבר – המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות, לפעול יחדיו בנושא חשוב זה של חומרים מסוכנים בבריכת שחייה, העלול להביא בעתיד לקורבנות בנפש. חושבני שאין כל עוררין בכך שנדרש לקבוע הכשרה מתאימה לבעלי היתר הרעלים, או לפחות לחייב שכל בעל היתר רעלים יהיה מפעיל בריכה מוסמך, שבתוכנית הלימודים שלו בקורס יושם דגש רב בנושא חומרים מסוכנים תוך שיתוף פעולה של שני המשרדים. אני משוכנע, מהיכרותי הבלתי אמצעית עם רצינות ומקצועיות הגורמים במשרד לאיכות הסביבה ובמשרד הבריאות, שקריאתי תזכה לקשב רב ולתגובה ביצועית נאותה.

גיליון 9 – 01/10/2005
גיליון זה עומד בסימן של מועדים לשמחה שבמרכזם שנה חדשה, שנת תשס"ו הבאה עלינו לטובה. השנה החולפת אופיינה בצמיחה כלכלית של כ- 5% אשר השפיעה גם על הביקושים לשירותי בריכות השחייה ומרכזי הספורט והנופש, ולנו נותר לקוות שבקצב הזה נגיע גם בישראל לקומפלקס גדול של חוף ים מלאכותי ובריכת גלים כמו זה שבטוקיו יפן (ראה תמונה משמאל).
כמו כן אופיינה השנה החולפת ביישום תקנות חדשות לבטיחות בריכות שחייה שמשמעותן, בין השאר, בהעברת האחריות על פיקוח בריכות השחייה מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי והטלת האחריות התפעולית המלאה על מחזיקי הבריכה, עם כל המשמעויות הכלכליות והמקצועיות הכרוכות בדבר.
במהלך השנה החולפת טבעו למוות ארבעה איש בבריכות שחייה וכן אירעו מספר מקרים של חדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים לבריכה, שהצריכו פינוי של נפגעים לא מעטים כתוצאה מהרעלת כלור לבתי חולים. על מקרים אלה דיווחנו בגיליונות הקודמים וציינו גם שהיקף המקרים עומד בממוצע הסטטיסטי הרב-שנתי. מקרים אלה זכו לטיפול ולתגובה מקצועית מהירה ונמרצת ע"י כל הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה השונים הנוגעים בדבר, וטוב שכך.

גיליון 8 – 04/09/2005
בשעה טובה אנו מסיימים את עונת הרחצה תשס"ה, עונה שאופיינה בהתעוררות כלכלית משהו אשר השפיעה במעט על הביקושים לשירותי בריכות השחייה, וטוב שכך.
גם בעונה זו, כמו בשנים קודמות, אירעו מספר מקרים של חדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים לבריכה שהצריכו פינוי של נפגעים לא מעטים כתוצאה מהרעלת כלור לבתי חולים. מקרים אלה אופיינו בריכוז של מועדים קרובים שהביאו לחשיפה תקשורתית רבה ולנקיטת צעדים מיידים של משרד הבריאות לאכיפת האמצעים למניעת מקרים אלה שבמרכזם הדגשת החובה לאיוש מפעיל בריכה מוסמך בכל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים.
כמו כן בעונת הקיץ החולפת טבעו למוות ארבעה איש בבריכות שחייה, היקף של טביעות העומד לצערנו במסגרת הסטטיסטית הרב-שנתית, ונקווה שהתקנות החדשות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה) התשס"ד – 2004, שנכנסו כידוע לתוקף עוד בתחילת השנה, יקטינו בעתיד את מספר הטביעות למוות, וכן מקרים אחרים שאינם מדווחים בעיתונות בגלל שלא הסתיימו במוות אולם גם כך הם מביאות לפגיעות גופניות ברמות שונות עד לרמות של נכות פיזית קשה כתוצאה מהחלקות, קפיצות וכדו´.
התקנות החדשות מטילות על מחזיקי הבריכה אחריות כבדה וחלקם עדין נמצאים בשלב של הפנמת התקנות ובתהליך של יישום. גם הרשויות המקומיות נערכו לפיקוח על ישום התקנות וביוזמת משרד הפנים ובאמצעות מפעם גליל מערבי (לפיתוח השלטון והמנהל המקומי) הוכשרו פקחים בקורסים מיוחדים לבטיחות בבריכות שחייה שהוכרו גם ע"י משרד התמ"ת לצורך ימי הכשרה לממוני בטיחות.
אסיים במקרה שאירע לאחרונה שבו ביקורת של משרד הבריאות בבריכת שחייה בבת ים העלתה חריגות תפעוליות תברואתיות שבחלקן נבעו מתפקוד לקוי של מפעיל הבריכה. כתוצאה מכך נערך למפעיל שימוע במשרד הבריאות והוא פוטר מעבודתו. אני מעריך שמשרד הבריאות ינקוט בעתיד אמצעים כנגד מפעילים שאינם ממלאים את תפקידם במסירות נאמנות ומקצועיות ראויה עד כדי שלילת רישיונם. מקרה זה אינו מוריד ממגמת השיפור הרב שלו אנו זוכים בתנאי תברואה נאותים בבריכות השחייה, שנובעת בעיקר מהכשרת ותפקוד מקצועי של המפעילים המוסמכים, מאכיפה מסיבית של משרד הבריאות ורצינות ראויה של מרבית מחזיקי הבריכות. כל אלה מעמידים את תברואת המים של בריכות השחייה בישראל בשורה הראשונה בעולם מבין המדינות המערביות המפותחות.

גיליון 7 – 15/07/2005
אנו בעיצומו של הקיץ ובשיא עונת הרחצה. כמידי שנה גם השנה אירעו מספר מקרים של חדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים לבריכה שהצריכו פינוי של נפגעים לא מעטים כתוצאה מהרעלת כלור לבתי חולים. מקרים אלה ניתן למנוע בקלות באמצעות מספר אמצעים פשוטים יחסית שהוכתבו כבר מזמן ע"י משרד הבריאות בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה התשנ"ד – 1994, ובהנחיות נלוות לתכנון ותפעול בריכות שחייה, וכן ע"י המשרד לאיכות הסביבה בתנאים שפרסמו להחזקת חומרים מסוכנים בבריכות שחייה.
גיליון זה יתמקד במקרים שאירעו, הסיבות להן והמלצות למניעת תופעות מסוכנות אלה,
גם התקנות החדשות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה) התשס"ד – 2004, נכנסו כידוע לתוקף עוד בתחילת השנה והן מטילות על מחזיקי הבריכה אחריות כבדה. הן כוללות דרישות לתקני ורענון מקצועי של כ"א, הכנת נהלים, שילוט ועוד. מחזיקי בריכות רבות נמצאים בשלב של הפנמת התקנות ובתהליך מתקדם של יישומן, לצד מחזיקי בריכות שחייה שעדיין אינם מבינים את היקף האחריות הישירה המוטלת עליהם מכוח התקנות ועדיין אינם מיישמים את התקנות בתחומים שונים והם מעסיקים, לדוגמה, מצילים שלא עברו עדיין רענון בהצלה ועזרה ראשונה ושלא המציאו אישורי כשירות רפואית. המשמעות היא הפרת חובה חקוקה ולמעשה מצילים אלה אינם כשירים לעבודת הצלת החיים שהם אמונים עליה. גם הרשויות המקומיות נערכו לפיקוח על ישום התקנות וביוזמת משרד הפנים ובאמצעות המפעם (לפיתוח השלטון והמנהל המקומי) הוכשרו פקחים בקורסים מיוחדים לבטיחות בבריכות שחייה שהוכרו גם ע"י משרד התמ"ת לצורך ימי הכשרה לממוני בטיחות.

גיליון 6 – 14/02/2005
בגיליון זה נתמקד בתוצאות קונגרס הבטיחות לאתרי רחצה שבו השתתפו אנשי מקצוע רבים. הקונגרס דן ברובו ביישום התקנות החדשות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד – 2004, המטילות אחריות כבדה הן על "נותני האישור" ברשויות המקומיות והן על "מחזיקי הבריכה". בימים אלה מופץ לחברים שהשתתפו דיסק המכיל את תקצירי ההרצאות של הקונגרס, התקנות החדשות והנחיות לפתיחת עונת רחצה.
נתמקד גם בפס"ד של בית המשפט העליון רע"פ 4270/03, שלו השלכות גם על בריכות שחייה שהפסיקה לגביהם, עד לפסק דין זה, קבעה שאינן טעונות רישוי, כגון בריכות שחייה בקיבוצים, שלכאורה אינן בעלות צביון מסחרי. אנו ממליצים לקוראים לקרוא את פסה"ד במלואו, הכתוב בצורה חדה וברורה, תוך ציטוטים מפסקי דין שונים. רק קריאה כזו תכניס אתכם לתובנות שמאחורי פסק הדין, ותשמש בידי הרשויות כלי לבחון אם הבריכה היא עסק טעון רישוי הוא, אם לאו.

גיליון 5 – 03/01/2005
אנו בשנה אזרחית חדשה 2005 ומאחלים לשנה טובה ללא כל פורענויות שליוו את קודמתה באסון הנורא במזרח. ליבנו עם משפחות הנפגעים.
בגיליון זה התמקדנו בתקצירי פסקי דין (ראוי לקרוא היטב את פסקי הדין מאחר שמובאים בתמצית שבתמצית) של שתי ערכאות משפטיות לאותו מקרה שבו טבע ילד בן 11 בבריכה ונגרם לו נזק גוף. המיוחד בפסקי דין אלה הוא שבערכאה הראשונה, זו של בית המשפט לשלום, התביעה לפיצויים, בגין נזקי גוף, נגד העירייה שהיא הבעלים ונגד הזכיין שהפעיל את הבריכה, נדחתה. בית המשפט המחוזי בערעור בערכאה גבוהה הפך את פסק הדין של הערכאה הראשונה וחייב את הנתבעים (המשיבים) בתשלום פיצויים. בפסקי הדין מוצגים בצורה רחבה המשמעויות של עוולת הרשלנות ועוולת החובה החקוקה. ראוי ללמוד פסקי דין אלה גם בהקשר לתקנות החדשות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד – 2004, שקידמו מאד את הטיפול בהסדרת הרחצה בבריכות שחייה (לזכותם המלאה של משרד הפנים), ומאידך מטילות אחריות כבדה הן על "נותני האישור" ברשויות המקומיות והן על "מחזיקי הבריכה".

גיליון 4 – 05/12/2004
עונת הרחצה עברה חלפה לה ומשום מה, דווקא בשלהי העונה, אירעו מספר מקרים שראוי לתת עליהם את הדעת: דליפת בלון כלור גז בבריכה באזור ר"ג, שהביאה לפינוי של 14 מתרחצים לטיפול נשימתי נמרץ בבית חולים, וכן דליפת תכולת מיכלי סולר למיכל איזון של בריכה באזור המרכז, שהצריכה סגירת הבריכה לשיפוצים יסודיים לתקופה ארוכה והוצאות כספיות גבוהות.

גיליון 3 – 24/10/2004
הצבענו גם על פסק דין שמהווה תקדים מעניין וראוי לבחון אותו בהקשר לתקנות החדשות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד – 2004.
מדובר במתחם של רכבת הרים שבעקבות חוות דעתו של יועץ הבטיחות ניתן רשיון להפעלת המתקן למרות פתח בגדר. דרך פתח זה הצליחה לחדור ילדה, שנפגעה מהרכבת פגיעות קשות ומתה. בכתב האישום של מדינת ישראל, נגד יועץ הבטיחות, שהוא מהנדס מכונות ובודק מוסמך של מתקני שעשועים, ונגד עיר השעשועים "סופרלנד" בע"מ ומנהל החברה שהפעיל מטעמה את המתקנים, נתבעו אלה בגין גרימת מוות ברשלנות.

גיליון 2 – 15/09/2004
בגיליון זה הושם דגש על פסק דין חשוב שדן באחריות מחזיקי בריכות שחייה כלפי מסיגי גבול בזמן שהבריכה סגורה. פסק דין זה נכון הן לבריכות שחייה קיציות, הסוגרות את שעריהן בימים אלה והן לבריכות שחייה הפועלות במשך כל השנה. כמו כן הוצגו שינויים בתקנות לגבי תפעול תברואתי של בריכות שחייה לפעוטות.

גיליון 1 – 07/08/2004
לאחרונה הותקנו תקנות חדשות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד – 2004, שנועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחייה ואת בעלי התפקידים הנדרשים לשם קיום סידורי הבטיחות.
תקנות אלה יוצרות סדר חדש. הן מוסיפות מרכיב נוסף לתנאים לקבלת רשיון עסק לבריכת השחייה – מרכיב הבטיחות, שנכלל עד כה במסגרת הכרזת הבריכה ע"י משרד הפנים, ומבטלות לאלתר את צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחייה מוכרזות), התשל"ה – 1970 ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחייה ופארק מים), התשס"א – 2001. התקנות החדשות מטילות אחריות רבה על הרשויות המקומיות (בפיקוח) ועל מחזיקי הבריכות (בתפעול), לא רק ב- "חובה חקוקה" הנשענת על התקנות החדשות והוראות כל דין אחרות, אלא, ובמיוחד, בהערכות למניעת תאונות עפ"י חובת זהירות והבנה של "האדם הסביר", שמטבע הדברים אינה מפורטת במלואה בתקנות ומחייבת התמקצעות גבוהה להערכת הסיכונים ומניעתן. על הרשות המקומית מוטלת אחריות בכך שכרשות רישוי יהיה עליה לאשר את הבריכות בפריט בטיחות, כחלק מרשיון העסק, וספק אם הרשויות המקומיות אכן ערוכות לכךכה ע"י משרד הפנים, ומבטלות לאלתר את צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחייה מוכרזות), התשל"ה – 1970 ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחייה ופארק מים), התשס"א – 2001. התקנות החדשות מטילות אחריות רבה על הרשויות המקומיות (בפיקוח) ועל מחזיקי הבריכות (בתפעול), לא רק ב- "חובה חקוקה" הנשענת על התקנות החדשות והוראות כל דין אחרות, אלא, ובמיוחד, בהערכות למניעת תאונות עפ"י חובת זהירות והבנה של "האדם הסביר", שמטבע הדברים אינה מפורטת במלואה בתקנות ומחייבת התמקצעות גבוהה להערכת הסיכונים ומניעתן. על הרשות המקומית מוטלת אחריות בכך שכרשות רישוי יהיה עליה לאשר את הבריכות בפריט בטיחות, כחלק מרשיון העסק, וספק אם הרשויות המקומיות אכן ערוכות לכך

מעוניינים בייעוץ? חוות דעת משפטית? רוצים לשמוע עוד על בית הספר למקצועות המים, הים והבריכה? מוזמנים לפנות אלינו!