חקיקה

הכרת החקיקה ופסיקת בתי המשפט הם מעניינם של משפטנים, לכאורה. המציאות מוכיחה שראוי שגם מקבלי ההחלטות ובעלי התפקידים הקשורים לבריכות שחייה ומרכזי הספורט והנופש יכירו אותם היטב. זאת מאחר שהם מהווים את המקור המקצועי הבסיסי לתכנון, בנייה ותפעול טכני, תברואתי ובטיחותי של המרכזים השונים, ולקביעת החובות והסמכות של הצוות הניהולי והמקצועי באתרים השונים ושל הגורמים המקצועיים המוניציפאליים והממשלתיים, המפקחים עליהם מכוח חוקים כגון התכנון והבנייה הסדרת מקומות רחצה,  רישוי עסקים וכדו´.

 • בתאריך 11/7/12 נכנס לתוקפו הרחבה של הצו למניעת עישון במקומות ציבוריים (שינוי התוספות לחוק) התשע"ב – 2012,  המצטרף לאיסורים הקיימים בצווים.

  הצו לאיסור העישון הורחב בין השאר לבריכות שחייה שבהם  חל איסור עישון מוחלט בכל השטח כולל השטחים הפתוחים  ואין אפשרות   להקצות  אזור לעישון.

  האכיפה יהיה על ידי מערך אכיפה ארצי שמשרד הבריאות יקים (בנוסף לפקחים של הרשויות המקומיות  ולמשטרת ישראל). 

  התיקונים יכנסו לתוקפם בתוך 30 יום מהפרסום ברשומות

  כרקע נדגיש כי חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (במקור חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים), נחקק בישראל בשנת 1983, והוא אוסר עישון במקומות ציבוריים כמסעדות, בתי קפה, פאבים, קניונים, בתי חוליםמרפאות, מקומות עבודה, בתי ספרתחבורה ציבורית ועוד. בחלק ממקומות אלו ניתן לעשן רק בחדר נפרד לחלוטין, בתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום

 •  באתרי הספורט והנופש סיכונים בטיחותיים רבים הנובעים בחלקם מ-"הגורם האנושי", אשר אינו מקפיד לקיים את הוראות הבטיחות המתחייבות מהחוקים, ההוראות ו- "השכל הישר", ובחלקם מתפעול  לקוי של הצוות המקצועי.
  התנאים הפיסיים במרכז הספורט והנופש חייבים להתאים לדרישות החוקים והתקנות המעודכנים  ביותר. החוקים והתקנות הכוללים, בין השאר, דרישות בדבר מבנה הבריכה, גידור מתאים, שילוט  וסימוני עומקים. תנאים אלה המעוגנים בחקיקה חשובים,  אך ישנם תנאים נוספים אחרים אשר נכללים במסגרת של מודעות ואחזקה תקינה כגון משטחים עם ריצוף מתאים המונע החלקה, מדרגות ומעברים מתאימים, תאי ביקורת שאינם בולטים, צמחייה העלולה להיות רעילה ואו קוצנית, ניקיון המשטחים שמסביב ועוד. 
  ניתן לסווג את הסיכונים האורבים לנופשים באתרי הספורט והנופש  לכמה קבוצות: 
   
  1. קבוצת סיכוני הבטיחות: טביעות, פגיעות כתוצאה מהחלקה, חבטות מקפיצה למים רדודים, התחשמלות.  
  2. קבוצת הסיכונים הבריאותיים: זיהומים הנובעים מתנאי תברואה לקויים במים ובמתקנים סביב, כוויות והתייבשות מקרינת השמש והחום, הרעלה מדליפת חומרים מסוכנים למי הבריכה ועוד.
  3. קבוצת הסיכונים לביטחון הציבור: מפעילות חבלנית עוינת (פח"ע) ומפעילות עבריינית.
   
  חקיקה רלוונטית בתחום הבטיחות:
   בריכות השחייה, כחלק ממרכזי הספורט והנופש,  מיועדות למטרות של בילוי, ספורט  ונופש. הציבור המגיע לאתרי הספורט והנופש פחות ערני  מטבע הדברים  לסכנות ולסיכונים, במיוחד כאשר אלו אינם צפויים  ואינם נראים לעין מעצם אווירת הנופש והחופש הקיימת באתר .
 • בטיחות – חומרים מסוכנים -לינקים לא פועלים שלGOV 
 • בטיחות תעסוקתית (גיהות) למניעת תאונות עבודה -לינקים לאתר GOV לא פועלים
 • תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ה – 2004   
 • תקנות החשמל (מתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג – 2003   
 • חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח – 2008 –
 • תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד- 2014 -לינק שבור
 • נוהל משרד החינוך להפעלה של מתקנים מתנפחים – לינק שבור
 • חוק ציוד רפואי, התשע"ב 2012
 • חוזר מנכ"ל  משרד החינוך לפעילות חוץ ספרית 12/2014
 •  
 
 
בריכות שחייה טעונות רישוי נכללות בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), בקבוצה 7  – עינוג ציבורי, נופש וספורט,  פריט 7.4 א´. לשם קבלת רישיון עסק עליהן לעמוד בתקנות רישוי עסקים ובמידת הצורך בתנאים ודרישות מיוחדים מצד גורמי נותני אישור שונים.
 
משטרת ישראל היא גורם נותן אישור שבא להבטיח את שלום הציבור בבריכות שחייה ולצורך קבלת רישיון עסק על הבריכה לעמוד בתנאים והדרישות של המשטרה כמפורט להלן:

מפרט מס´ 120 – גדר ביטחון רשת רגילה

·מפרט מס´ 121 – גדר בלוקים

·מפרט מס´ 124.1 – גדר מסורגת

·         מפרט מס´ 130 – מתקן לקליטת חפצים חשודים (בור ביטחון)

·מפרט מס´ 140 – תאורה ביטחונית

·         מפרט מס´ 160 – כריזה

·        מפרט מס´ 151 – תבחינים למועסקים בתפקיד ביטחון

הערה לתשומת לב
חלק מהחקיקה ופסקי הדין המופיעים באתר זה לא הופקו בידי מערכת "בסגנון חופשי" כך שייתכן שחלקם טעונים עדכון וטרם עודכנו.
מחובת כל המשתמש בהם לבדוק האם פורסמה בינתיים גרסה חדשה יותר.
המשתמש במסמך מאתר זה מבלי לערוך בדיקה כאמור תחילה, עושה כן על אחריותו בלבד. על כל פנים מודגש בזאת כי לשון החוק ברשומות היא הקובעת!

מעוניינים בייעוץ? חוות דעת משפטית? רוצים לשמוע עוד על בית הספר למקצועות המים, הים והבריכה? מוזמנים לפנות אלינו!