בריכת פעוטות מהי ואיך להתייחס אליה?

בריכת פעוטות מהי ואיך להתייחס אליה? 

מאת: דוד לבקוביץ

 

כללי

בריכת פעוטות מהווה חלק  חשוב במתקנים המצויים באתרי הרחצה והנופש ומאמר זה בא לרכז את הדרישות החוקיות לבריכה זו והמלצות לתפעולן הבטוח.

בריכת פעוטות בקאנטרי נווה הדרים בראשל"צ

 

חובת הקמת בריכת פעוטות

עם החלת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2) (חלק  כ"א – בריכות שחייה), התשס"ח –  2008,   מתחמי בריכות שנבנו החל משנת 2008 מחויבות בבניית בריכת פעוטות לצד הבריכה הכללית ששטחה לא יפחת  מ– 10% מסך כל שטחי המים באתר בריכת שחייה שעומקם מעל 0.9 מטר.

בריכת פעוטות בקאנטרי אורנית

עומק הבריכה

בריכות שנבנו עד שנת 2008 עומקן לא יעלה  0.65 מ' וזאת עפ"י תקנות הסדרת מקומות

רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד –  2004,  שגם מציינות שהן מיועדות לילדים עד גיל 6 בלבד על מנת למנוע כניסת ילדים בוגרים יותר העלולים לפגוע בפעוטות.

בריכות שנבנו החל משנת 2008 עומקן לא יעלה על 0.45 מ'  וזאת עם החלת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2) (חלק  כ"א – בריכות שחייה), התשס"ח –  2008.

בריכת פעוטות בפארק המים נחשונית

גיל הרוחצים בבריכת הפעוטות

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד –  2004,  מציינות שהן מיועדות לילדים עד גיל 6 בלבד על מנת למנוע כניסת ילדים בוגרים יותר העלולים לפגוע בפעוטות.

בריכת פעוטות בקאנטרי רעננה

אחריות הורים בהיעדר שירותי הצלה בבריכות אלה

עפ"י התקנות הרחצה בבריכת הפעוטות היא באחריות ההורים ואין מחובתו של מחזיק הבריכה לאייש בה מציל.  להלן הנוסח המלא של התקנות: "…הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחייה, לפי העניין, למעט בעת שהמושגח לומד שחייה בהשגחת מורה לשחייה.בתקנה זו, "השגחה" – קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית. ..".

יחד עם כל האמור לעיל ידוע כי הרחצה בבריכת הפעוטות מסוכנת ולא תמיד לצערנו לסמוך על שיקול הדעת של ההורים.  ולכן אני ממליץ  למחזיקי הבריכה לקיים בבריכות אלו,  מבחינת קיום חובת הזהירות,   פיקוח כלשהו –  החל מסיורים יזומים של אנשי צוות  הבריכה על מנת  ולהתריע מעת לעת בפני ההורים על חובתם להשגיח  (במיוחד בהיעדר שירותי הצלה), איוש מצילים חובבים ועד איוש מציל מוסמך, הכול לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה.    

 

 

המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים
באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא
אישור בכתב מראש מ – ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ. נעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שבמאמר על דיוקם ועדכונם עד ליום
הפרסום. יחד עם זאת, ראוי להסתמך תמיד על מקורות הוראות כל דין המעודכנים