בריכות זרמים ציבוריות (זרמי מים ואוויר) ("ג'קוזי") מורכבות תפעולית, דרישות ואופן הפעלה מיטבי

בריכות זרמים  ציבוריות (זרמי מים ואוויר) ("ג'קוזי")

מורכבות תפעולית, דרישות ואופן הפעלה מיטבי

     מאת: דוד לבקוביץ

  פתח דבר

בריכות זרמים (זרמי מים ואוויר)  הידועים בשם  "ג'קוזי"  הופיעו בארה"ב בתחילת שנות ה- 70 והשימוש הציבורי והפרטי בהן התרחב בקצב מואץ בעולם כולו בשנות ה- 80.

המטרה המרכזית של בריכות  הזרמים היא ליצור אצל המשתמשים תחושת עיסוי הנוצרת על ידי מערכת של סילוני מים חמים מעורבלים באוויר ומוזרמים בלחץ מהדפנות, מהמושבים ואף מן הרצפה.

ההתייחסות התפעולית לבריכת הזרמים הייתה בתחילה כאל בריכת שחייה רגילה, אולם מהר מאוד נתגלה שהשימוש בהן כרוך בסיכונים בריאותיים מעבר לאלה של בריכה רגילה, ושיעורי התחלואה בהן היו גבוהים יחסית, כך  שנדרשה התייחסות מיוחדת לטיפול התברואתי בהן.

 

נכון להיום אין בישראל תקנות בדבר תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים, אולם קיימות הנחיות מנהליות מחיבות של המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות –  תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים) המעודכנות לתאריך 16.12.08    http://www.health.gov.il/hozer/bsv16122008.pdf

ההנחיות חלות על בריכות זרמים ציבוריות ( (public טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4 ג' צו רישוי עסקים ו/או על בריכות זרמים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') ו/או במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות.

ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמים פרטיות" ועל בריכות שחייה,  בהן יש אזור מצומצם עם מתזי (ג'טים) של  מים או אוויר,  או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכת השחייה. 

מאמר זה  מאמר זה מצביע על המורכבות התברואתית שבהפעלת בריכות זרמים ואת הנדרש כדי למנוע תחלואה.  רוב המאמר מקורו מהנחיות של  המהנדס הראשי לבריאות הסביבה הנ"ל וכן מהספר "המדריך למחזיקי ומפעילי בריכות שחייה".

  היבטים בריאותיים – המורכבות בשימוש בבריכות זרמים

כבר בשנת 1975 מצאו חוקרים אמריקאים Mc Causland & Cox  שחיידקי פסוידומונס (אאירוגינוזה) בבריכת זרמים בארה"ב היו הגורם להתפרצות של פריחה בעור. מאז הלכו ורבו הפרסומים של מאמרים רפואיים ואפידמולוגים שקשרו בין הופעות של מחלות עור, אוזניים ועיניים לבין הרחצה בבריכות הזרמים. כך לדוגמה דווח בשנת 1983 בהולנד על ידי Havelaar Eal על התפרצות של דלקות אוזניים ב- 300 מתרחצים ששהו בבריכות הזרמים של פארק שעשועים. הזיהומים נוצרו בגלל  נוכחות חיידקי פסוידומונס העמידים בחום, שמעדיפים סביבה מימית ומתפתחים היטב בטמפרטורה של כ- 40 מעלות צלסיוס.

בריכות העיסוי קטנות יחסית בגודלן  ובנפחן, צפיפות מתרחצים, המים החמים (טמפרטורה של כ- 39 מעלות צלסיוס), פעילות של סילוני מים ואוויר מעורבלים היוצרים גם אירוסולים באוויר, ריבוי של תרכובות כלוראמינים (כלור קשור)  וכיו"ב –  כל אלה מהווים תנאים נוחים ביותר להתפתחות מיקרואורגניזמים ולתחושות לא נעימות של ריחות כלור במידה והאוורור לקוי.

כמו כן ראוי לציין שיעילות החיטוי של הכלור מבוססת בין השאר על E = C x T . כלומר –  יעילות החיטוי (E) שווה לריכוז החומר הפעיל במים (C) ובזמן המגע שלו עם המיקרואורגניזמים (T). ככל שמגע חומר החיטוי עם החיידק יהיה ממושך יותר החיטוי יהיה יעיל יותר. צפיפות מתרחצים וסילוני המים המעורבלים גורמים לכך שהמגע של חומר החיטוי עם החיידקים קצר   יחסית  כך שיעילות החיטוי נמוכה. ואכן לא לחינם וכפיצוי  לזמן המגע המצומצם  נקבע ריכוז כלור גבוה בבריכות זרמים.

כמו כן עור הגוף רגיש יותר לחדירת חיידקים העלולים להיות פתוגניים.  המים החמים גורמים לאיבוד הגנות שונות של הגוף כולל הפלורה הטבעית שעל העור והריריות השונות, פתיחת נקבוביות העור  וזקיקי השיער,  ומאפשרים להם לחדור לגוף בקלות יחסית.

בריכות זרמים (ג'קוזי) בקאנטרי ראשל"צ (צילום ד, לבקוביץ 2013)

 

  דרישות  לתכנון ובניה  של בריכות זרמים ציבוריות  

כללי:

בריכת זרמים, לרבות חדר המכונות, תתוכנן ותבנה לפי הוראות כל דין, בהתאם לתקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח – 2008, דרישות בנושאי בטיחות, גהות והגנה על הסביבה, תכנון והתקנת מערכות שרברבות בהתאם לדרישות הל"ת ות"י 1205.

להלן מספר הדגשים לתכנון ובניה:

 1. מספר המתרחצים  ונפח מים למתרחצים – מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מספר מקומות הישיבה. הנפח הכולל המינימאלי למקום ישיבה יהיה לפחות 1.2 מ"ק  (בריכה + מיכל איזון.
 2. מיכל המים – מופיע בצורות שונות ועשוי מבטון עם חיפוי קרמיקה ו/או חומרים אקריליים. קיבולת שכיחה  8-6 מקומות ישיבה, עומק: 90-80 ס"מ, גובה המושב 45-40 ס"מ, גובה משען הגב 50-45 ס"מ. מערכת ההידרו-ג'טים
 3. ג'טים ליצירת סילוני מים –  ממוקמים בדפנות וקרקעית הבריכה. מספרם תלוי בגודל הבריכה ובמספר המשתמשים. המים נשאבים מתחתית הבריכה באמצעות משאבה חשמלית ומוחזרים בלחץ של סילון מעורבל באוויר. בועות המים נוצרות על ידי המבנה המיוחד של הג'טים – מבנה של צינור ונטורי. מפוח  המופעל על ידי משאבה חשמלית דוחס אוויר החודר דרך פתחים הממוקמים במושבים וברצפה. פעולה זו מתווספת לאפקט של סילוני המים  הנוצר כאמור על ידי מערכת הג'טים.
 1. מבנה וגימור – יבנה מחומר אטום למים, עמיד לחומר חיטוי ותהיה עם גימור שטח פנים חלק ובהיר. מבנה בריכת הזרמים יאפשר ריקון מלא של כל חלקיו, לרבות הצנרת. יותקנו פתחי ניקוז מהנקודות הנמוכות בבריכת הזרמים.
 1. תעלת גלישה ומיכל איזון –  תעלת גלישה תותקן בכל היקף בריכת הזרמים. כל נפח המים יפונה דרך תעלת הגלישה. נפח מיכל האיזון המקובל הוא פי שניים ממיכל בריכת הזרמים אולם יצוין כי המלצה זו  לנפח מיכל איזון איננה קיימת בהנחיות המהנדס הראשי.
 1. מחזור המים (סחרור) של בריכת הזרמים – מקובל לתכנן מחזור מים של 8 פעמים בשעה (כ- 7.5 דקות) אולם יצוין כי המלצה זו למחזור מים איננה קיימת בהנחיות המהנדס הראשי.
 1. מקלחת חובה – הגישה של הציבור לבריכת זרמים תהיה דרך מקלחת חובה בלבד. מבנה מקלחת החובה יבטיח רחיצת גוף אדם ורגליו לפני כניסתו לבריכת הזרמים.
 2. אוורור החלל המקורה – האוויר בחלל  המקורה יוחלף בספיקה של 10 החלפות בשעה ומתוכן 2 החלפות עם אוויר צח לפחות. תתאפשר כניסת אוויר צח, בין באופן טבעי ובין באופן מאולץ, ובלבד שמקורו של אויר צח כאמור ממקום הנקי מחומרים מסוכנים או מזהם אויר אחר.

בריכת זרמים (ג'קוזי)  בקאנטרי ראשל"צ (צילום ד, לבקוביץ 2013)

 

  בדיקות איכות מים  לבריכות זרמים ציבוריות 

"בדיקות שדה" – מפעיל הבריכה יבדוק ידנית לפני פתיחת בריכת הזרמים למתרחצים וכל שלוש שעות לאחר מכן  עד לסגירתה את ריכוז כלור החופשי הנותר, pH, עכירות. התוצאות  של בדיקות אלה וכן תוצאות טמפרטורת המים והבדיקות הבקטריאליות שבוצעו במעבדה,  יירשמו  ביומן ויוצגו לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט בכל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים בציון הגבולות המותרים לכל רכיב ותאריך הבדיקה האחרונה.

בדיקות מים רציפות מערכת הבקרה – יבוצעו בדיקות מים רציפות במערכת הבקרה של ריכוז חומר החיטוי, pH, רדוקס, עכירות וטמפרטורה. כל הבדיקות הללו יירשמו ברישום רציף במחשב או בשרת.  ממצאי הבדיקות הרציפות יושוו  לפחות פעם ביום  אל  מול "בדיקות השדה" המתבצעות  ידי מפעיל הבריכה ובמידת הצורך יבצע כיול כך שהתוצאות יהיו זהות.

איכות מיקרוביאלית של  מי בריכות זרמים

איכותם המיקרוביאלית של מי בריכת זרמים ותדירות הבדיקות בבריכות זרמים עם רישום רציף תהינה כמפורט להלן:

 • ספירה כללית  Total count –  כמות מותרת עד 200 ב- 1 מ"ל.  בתדירות  אחת לחודש.
 • קולי צואתי  Fecal coli –  כמות מותרת פחות מ- 1 ב- 100 מ"ל.  בתדירות אחת לחודש. פסוידומונס   –  Pseudomonas כמות מותרת  פחות מ- 1 ב- 100 מ"ל.  אחת לחודש.
 • ליגיונלה  Legionella –  כמות מותרת פחות מ- 1 ב- 100 מ"ל. תדירות  כל 3 חודשים.
  דרישות  תחזוקה  לבריכות זרמים ציבוריות 

מפעיל מוסמך – בכל עת שבריכת זרמים ציבורית תהיה  פתוחה למבקרים יימצא באתר מפעיל מוסמך.

ספר הוראות תחזוקה – מחזיק הרישיון בריכת הזרמים ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות, בשפה העברית, ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות היצרן.

רישום ביומן התחזוקה והפעלה – בבריכת זרמים ינוהל יומן שבו יירשמו כל שלוש שעות כל תוצאות בדיקות המים  הידניות שיבוצעו. כמו כן יירשמו ביומן פעולות התחזוקה וההפעלה השוטפים.  היומן יישמר במתחם בריכת הזרמים שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון

משרד הבריאות בכל עת שבריכת הזרמים פתוחה למבקרים.

מערכת התראה לפעולת הבקרים – כל הבקרים יחוברו למערכת התראה לתקלות בחדר המכונות ובאיכות המים בתקשורת למפעיל הבריכה.

החלפת מים וניקוי יסודי של כל המרכיבים – יתבצע לפחות אחת לשבוע ולאחר מילוי מים יתבצע סחרור וחיטוי מוגבר  בריכוז כלור של 10 מג"ל למשך שעה לפחות ב- pH ברמה 7.2 לכל היותר.

ניקיון תעלת הגלישה וניקוזה לביוב–  יתבצע אחת ליום.

ניקוי מסנן השערות –  יתבצע אחת ליום.

שטיפת מסנני חול –  לפי הצורך ולפחות פעם ביומיים.

טיפול לאחר הפסקת פעילות המתזים (ג'טים) של סילוני המים והאוויר – של הפסקות בהפעלת המתזים והמפוחים מעל שעה ועד 12 שעות, הם יופעלו ל – 5 דקות ללא מתרחצים. במקרה של הפסקה רציפה בהפעלתן מעל 12 שעות תידרש הפעלת הבריכה מחדש עם חיטוי בריכוז 5 מג"ל במשך 30 דקות, כמובן  ללא מתרחצים.

טיפול לאחר ירידה בריכוז הכלור – בירידה בריכוז כלור מתחת ל- 0.5 מג"ל במשך יותר מ-  30 דקות תידרש הפסקה בפעילות בריכת הזרמים וביצוע פעולות חיטוי בריכוז 5 מג"ל במשך 30 דקות.

 

בריכות זרמים (ג'קוזי) במרכז הספורט בברצלונה  (צילום ד, לבקוביץ 2013)

  דרישות  למדדים פיסיקאליים וכימיים 

איכותם הכימית והפיזיקלית של מי בריכת זרמים (שמקור המים הם מי שתייה) בכל עת שהבריכה פתוחה לציבור יהיו כדלקמן:

ריכוז של כלור חופשי נותר –  בחיטוי  בכלור ללא חומר מיצב יהיה בין 2.0 ל- 3.0 מ"ג לליטר. בחיטוי בתרכובות כלור-ברום (הלו-ברום) ריכוז הברום יהיה כפול מהנ"ל. 

הגבה pH תהיה בין 7.1 ל –  7.4. בחיטוי בתרכובות כלור-ברום (הלו-ברום) ההגבה תהיה בין 7.2 ל- 8.0 pH.

עכירות NTU (nephelometric turbidity units) –   תהיה פחות מ 0.6 יחידות עכירות.

 טמפרטורת המים – טמפרטורת המים בבריכת זרמים תהיה עד 39 מעלות צלזיוס ובשום מקרה לא תעלה על 40 מעלות צלזיוס.

  הפסקת הרחצה בבריכות זרמים

 מחזיק הרישיון של בריכת הזרמים יפסיק את הרחצה במקרים הבאים:

 1. רמת ה- pH פחות מ 6.9- או יותר מ 7.8. כאשר החיטוי נעשה בתרכובות כלור-ברום (הלו-ברום)  רמת pH לא תעלה ע ל 8.2.
 2. כלור חופשי נותר בבריכה – ריכוז של פחות מ 1.0 – מג"ל או יותר מ- 4.0 מג"ל. בשימוש בתרכובות כלור-ברום ריכוז של פחות מ 2.0 – מג"ל או יותר מ- 8.0 מג"ל.
 3. עכירות – מעל 1.0 יחידות עכירות.
 4. חריגות בבדיקות הבקטריאליות – במקרה זה יהיה על מחזיק מהרישיון יהיה לבצע בדיקת איכות מים מיקרוביאלית נוספת.
 5. טמפרטורת המים – מעל ל- 40 מעלות צלזיוס.
 6. תקלות בתפעול המערכת לטיפול במים – תקלה בתפקוד במערכות החיטוי, הסינון, הבקרה, ויסות חומרים כימיים ואביזרים למניעת זרימה לא מבוקרת של כימיקלים.

במקרים הנ"ל מחזיק רישיון בריכת הזרמים יתקן את החריגה ולא יחדש את השימוש בבריכה עד תיקון החריגה, ירשום ביומן כל חריגה וכל תקלה בהפעלת בריכת הזרמים ובכל מקרה של פגיעה בריאותית עקב חריגות מהתוצאות הנ"ל ידווח למשרד הבריאות. חריגה בתוצאה מיקרוביאלית מחייבות בדיקה נוספת. 

בריכות זרמים (ג'קוזי) במרכז ספורט בברצלונה  (צילום ד, לבקוביץ 2013)

 

    שילוט  חובה לבריכות זרמים ציבוריות  

בכניסה לבריכת זרמים ובחדרי ההלבשה

 • כל מתרחץ חייב להתקלח לפני כניסתו לבריכת זרמים.
 • אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי בריכת הזרמים.
 • לא יכנס למים אדם החולה במחלות עור מדבקת, פצעים מוגלתיים, הצטננות, מחלות חום אקוטיות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת אחרת.
 • אסורה הכניסה לילדים בגיל מתחת לגיל 12 שנים.
 • מומלץ להישאר בבריכת זרמים לא יותר מ-10 דקות בפעם הראשונה ולא יותר מ- 15 דקות בפעמים הבאות.
 •  לאנשים הסובלים ממחלות כרוניות כגון: לב וכלי דם, יתר לחץ דם, מחלה ממאירה או ליקויים אימונולוגים חמורים, וכן נשים בהריון וכו' מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל טרם כניסה לבריכת זרמים.
 • מומלץ לא להיכנס מיד למים אחרי פעילות גופנית, אלא אחרי 30 דקות.
 • מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקיה בצבע בהיר.

 

    חיידק הליגיונלה legionella ובריכת זרמים

חיידקים מהסוג ליגיונלה נמצאים ונפוצים באופן טבעי  במים עיליים. יש זנים רבים של ליגיונלה הזן הפתוגני הוא Legionella pneumophil.

החיידקים שורדים בתנאי יובש וטמפרטורות נמוכות.  נכנסים למערכות מים כגון  מערכות מיזוג אויר, ראשי  מקלחת ובריכות זרמים, שם  הם מתרבים ומתבססים.   

בתנאים של סביבה לחה וחמה בטמפרטורות של כ-  25-45 C0, משקעים של אבנית וקורוזיה המהווים מסתור בפני חומר מחטא,  pH 7.7-7.5, אך גם בטווח 9.2-5.5,  וחומרים אורגניים לרבות סביבה טבעית של חיידקים במים המספקת קרקע מזון טוב להתרבותם – החיידק משיג יתרון על חיידקים אחרים ומגיע לרמות של מנה מדביקה.

החיידק נישא על האירוסולים (תרסיסי מים)  וחודר לגוף דרך דרכי הנשימה. שאיפת חלקיקי טיפות המים ממקור מזוהם בחיידקי ליגיונלה תגרום למחלת הליגיונרים Legionellosis.

למחלה 2 צורות התבטאות – מקרה קל דמוי שפעת ומקרה קשה הגורם לדלקת ריאות קשה.

ההנחיות שמות דגש על טיפול שוטף ותחזוקה מונעת להתפתחות החיידק וכן "טיפול בהלם" של סופרכלורינציה ו/או טמפ' גבוהות,   למצבים שבהם כבר נמצאו החיידקים בדגימות מים ואף אולי כאשר  אותרו חולים במחלה.

בריכות זרמים עם הטמפ' הגבוהה שבהם, התנאים התברואתיים המורכבים שבהם, ג'טים שלעתים אינם פועלים והמים בהם עומדים, וכאשר הם פועלים  נוצרים אירוסולים –  יוצרים תנאים להתפתחות חיידקי הליגיונלה בהם ולהידבקות מהם באירוסולים שבסביבתן. ההנחיות התפעוליות המחמירות של המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות באות למנוע התפתחות זו.

    סיכום ותובנות

מבדיקה במרכזי הספורט והנופש השונים עולה כי לא תמיד מחזיקי ומפעילי בריכות הזרמים מודעים למורכבות ההפעלה של בריכות אלה ולדרישות המחמירות של המדינה לגבי בריכות אלה על מנת למנוע תחלואה.   מאמר זה מצביע  על הסיכונים התברואתיים הטמונים בבריכות זרמים  ועל הדרכים להימנע מהם.   

 

 

המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים
באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא
אישור בכתב מראש מ – ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ. נעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שבמאמר על דיוקם ועדכונם עד ליום
הפרסום. יחד עם זאת, ראוי להסתמך תמיד על מקורות הוראות כל דין המעודכנים