בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
ספרות ופרסומים מקצועיים- כתיבה, עריכה והוצאה לאור
 
מערכת בסגנון חופשי בראשותו של דוד לבקוביץ הוציאה לאור ספרות ומאמרים מקצועיים רבים בתחום אתרי רחצה, הן באופן פרטי והן עבור משרדי ממשלה שונים, כמפורט להלן: המדריך למפעילי בריכות שחייה - כל התיאוריה ועוד 222 שאלות ותשובות.
  לבקוביץ. דוד., 688  עמ´ מערכת "בסגנון חופשי", מהדורה שלישית (עדכון חלקי 2015).
 
- בריכות טיפוליות – קריטריונים וסטנדרטים לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים
 לבקוביץ. דוד, המוסד לביטוח לאומי, (מהדורה הראשונה פברואר 2008) (מהדורה שנייה 2013)
 
- אוגדן לקורס פיקוח רב-תחומי ברשויות מקומיות - 
  גרנר אשר, בנדק חיה, לבקוביץ. דוד, הוצאה לאור מפעם מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי, מהדורה נסיונית אוקטובר יולי 2009. 
- אוגדן מקצועי לבריכות שחייה ומרכזי ספורט ונופש -
  לבקוביץ. דוד( עורך)., 680 עמ´, מערכת "בסגנון חופשי", (1994 )
 - שיווק אולימפי: כיצד לשווק מרכזי ספורט ונופש בסביבה תחרותית
   לבקוביץ. דוד., 41 עמ´, מערכת "בסגנון חופשי", (1998).
- בריכות שחייה טיפוליות: תכנון ותפעול בריכות שחייה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
  לבקוביץ. דוד., 92 עמ´ ,מערכת "בסגנון חופשי",  (1998).
- אוגדן חוקים ונהלים לחופי רחצה בישראל: משרד הפנים – המנהל לשירותי חירום ותפקידים מיוחדים
  לבקוביץ. דוד. (עורך), (1998) (2000).
- ביטאון לבטיחות ותפעול אתרי רחצה בישראל "ים ובריכה על בטוח" - ביטאון של משרד הפנים – המנהל לרישוי ש"ח     ות"מ
  לבקוביץ. דוד., (עורך), (משנת 1998).מהדורה 2012
- השבחת מים בבריכות שחייה - כל התיאוריה ועוד 250 שאלות ותשובות.
  לבקוביץ. דוד., 220 עמ´ מערכת "בסגנון חופשי",  (2000).
- רישוי עסקים - ביטאון של משרד הפנים לרישוי עסקים
  גרנר אשר, לבקוביץ. דוד., (עורכים), (משנת 2002).
- "טיפקס" – עיתון פקס לניהול ותפעול בריכות שחייה
  בעריכת דוד לבקוביץ.
 
 

 

 

 
 

בסגנוןחופשי

תכנון, ייעוץ בטיחות ורישוי לאתרי רחצה ספורט ונופש

     ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה

טלפון משרד 03-6722435 פלא 052-8739802

 דוא"ל david@fstyle.co.il פקס 03-6729646  


© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים