בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
בריכות טיפוליות

 
המושג "בריכות טיפוליות" איננו חד-משמעי ולו בגלל המגוון הרחב של אוכלוסיית הנכים שלה צרכים טיפוליים שונים בהתאם לסוג הנכות והמצב הגופני. קיימות בריכות טיפוליות שונות ומגוונות אשר הפרוגראמה והתכנון הפיזי והתפעולי שלהן נקבעים בעיקר מהצרכים של אוכלוסיית המטרה המתוכננת. לפיכך ניתן להבחין בטווח רחב של סוגי בריכות טיפוליות, החל מאלה המיועדות למתן טיפול הידרותרפי לנכויות פיזיות קשות, וכלה באלה המיועדות יותר לספורט שיקומי ולשחייה טיפולית.
עפ"י תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות), התשס"ד – 2004, מוגדרת בריכת טיפולית "בריכה טיפולית" (Hydrotherapy) כבריכה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (Fitness) או מקדמות (Therapy); בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" - שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

 
 דוד לבקוביץ משמש כיועץ של המוסד לביטוח לאומי לפיתוח שירותים לנכים בתחום בריכות שחייה טיפוליות, כתב ספר ומאמרים וערך סקרים בנושא בריכות טיפוליות. בין השאר ערך סקר עבור המוסד לביטוח לאומי להכנת קריטריונים וסטנדרטים לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים להקמה, שדרוג והצטיידות של בריכות טיפוליות (2008) – העבודה כללה ריכוז מקצועי של צוות היגוי רב-מקצועי ובין-משרדי, מיפוי בריכות טיפוליות, איגום ועריכת נתונים, הכנת וניתוח שאלונים, ראיונות ואיסוף סטטיסטי וכמותי של נתונים ממקורות שנים ומגוונים.
 
הקרן לפיתוח שירותים לנכים שבמוסד לביטוח לאומי הוציאה  בשעה טובה לאור בחודש אלול תשע"ג - אוגוסט 2013, "קול קורא" להגשת בקשות להקמת ושדרוג בריכות טיפוליות, בצרוף חוברת מהדורה שנייה של "קריטריונים סטנדרטים ותנאי סף לקבלת סיוע  מהקרן להקמת שדרוג והצטיידות של בריכות טיפוליות", זאת לאחר עבודה מאומצת שנמשכה  כשנה וחצי בליווי צמוד של צוות היגוי מהקרן וסיוע של צוות מקצועי רב-תחומי.

 

 
 

בסגנוןחופשי

תכנון, ייעוץ בטיחות ורישוי לאתרי רחצה ספורט ונופש

     ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה

טלפון משרד 03-6722435 פלא 052-8739802

 דוא"ל david@fstyle.co.il פקס 03-6729646  

 

© כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

Bleknet.com - בניית אתרים