בסגנון חופשי - בית הספר הארצי למקצועות המים, הים והבריכה
03-6722435
03-6729646
david@fstyle.co.il
חוק ומשפט
  
הכרת החקיקה ופסיקת בתי המשפט הם מעניינם של משפטנים, לכאורה. המציאות מוכיחה שראוי שגם מקבלי ההחלטות ובעלי התפקידים הקשורים לבריכות שחייה ומרכזי הספורט והנופש יכירו אותם היטב. זאת מאחר שהם מהווים את המקור המקצועי הבסיסי לתכנון, בנייה ותפעול טכני, תברואתי ובטיחותי של המרכזים השונים, ולקביעת החובות והסמכות של הצוות הניהולי והמקצועי באתרים השונים ושל הגורמים המקצועיים המוניציפאליים והממשלתיים, המפקחים עליהם מכוח חוקים כגון התכנון והבנייה הסדרת מקומות רחצה,  רישוי עסקים וכדו´.

חקיקה

    פסקי דין

     

    הערה לתשומת לב
    חלק מהחקיקה ופסקי הדין  המופיעים באתר זה לא הופקו בידי מערכת "בסגנון חופשי" כך שייתכן שחלקם טעונים עדכון וטרם עודכנו.
     מחובת כל המשתמש בהם לבדוק האם פורסמה בינתיים גרסה חדשה יותר.
    המשתמש במסמך מאתר זה מבלי לערוך בדיקה כאמור תחילה, עושה כן על אחריותו בלבד. על כל פנים מודגש בזאת כי לשון החוק ברשומות היא הקובעת!
     
     
     

    בסגנוןחופשי

    תכנון, ייעוץ בטיחות ורישוי לאתרי רחצה ספורט ונופש

         ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה

    טלפון משרד 03-6722435 פלא 052-8739802

     דוא"ל david@fstyle.co.il פקס 03-6729646  

     

    © כל הזכויות שלמורות לקבוצת ד.לבקוביץ ייעוץ והדרכה בע"מ

    Bleknet.com - בניית אתרים